Dobrodošli na LOTUS 2014 Što vas zanima?


Prikaz rezultata

  1. Odabirom više jedinica gubite mogućnost prikaza usporedbe po svim dosadašnjim istraživanjima.

  2. Odabirom više jedinica gubite mogućnost prikaza usporedbe po svim dosadašnjim istraživanjima.

  3. Možete odabrati do 4 jedinice.
    Odabirom više jedinica gubite mogućnost prikaza usporedbe po svim dosadašnjim istraživanjima.

LOTUS 2014

Poštovani posjetitelji i poštovane posjetiteljice,

Imamo pravo na dobru upravu. Transparentnost i odgovornost lokalne i regionalne samouprave predstavlja minimum koji imamo pravo očekivati od onih koje smo izabrali da nas predstavljaju i obnašaju vlast. Naša je pak odgovornost, kao građana i građanki da ih pratimo i ukazujemo na manjkavosti i prostore poboljšanja.

S tim ciljem, GONG i Udruga gradova od 2009. godine svake dvije godine provode istraživanje na svim jedinicama lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj – njih 576. Pokazatelji organizirani u pet dimenzija definirani su na način da dijelom odražavaju zakonsku normu u trenutku provođenja istraživanja, a dijelom željenu dobru praksu kako je vidimo mi. Stoga se pokazatelji s vremenom mijenjaju i bivaju „postroženi“. Dimenzije pak ostaju nepromijenjene.

Osim uvida u bazu podataka, ovdje su vam dostupni i:

Svjesni smo da 70-ak pokazatelja ne može dati obuhvatnu sliku načina rada neke jedinice lokalne ili regionalne samouprave i da su neke jedinice ostale zakinute, jer pokazateljima nismo obuhvatili za njih specifičnu dobru praksu. S druge strane, neke su jedinice u našim istraživanjima rangirane bolje od toga kako ih percipiraju žitelji tih istih zajednica, jer većinom prate formu i zakonsku normu, no izvedba im zna zakazati. Nažalost, s obzirom na broj jedinica lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj, istraživanje koje ih obuhvaća sve naprosto ne može reflektirati svu kompleksnost života neke političke zajednice.

Tu na scenu stupate Vi, građanke i građani, da im ukazujete i da ih prokazujete upravo na onim područjima u kojima im izvedba zakazuje. Nadamo se da će Vam nalazi naših istraživanja u tome pomoći.

Jedinice lokalne i regionalne samouprave pozivamo da koriste ovu bazu podataka kao smjernice za unapređenje svojih praksi.