Đakovo Prikaz kroz godine

2009 2011 2014
 1. Javnost sjednica vijeća

  200960%
  201153%
  201425%
 2. Javnost rada i odluka jedinice lokalne samouprave

  200925%
  201156%
  201453%
 3. Primjena Zakona o pravu na pristup informacijama

  20090%
  201157%
  201482%
 4. Suradnja s civilnim društvom

  200940%
  201163%
  201430%
 5. Izravna participacija građana u odlučivanju

  200975%
  201160%
  201440%